Wymiana zwolnicy

Demontaż i wymiana zwolnicy z maszyny

Poniżej przedstawiamy podstawowe wskazówki w celu pomocy podczas wymiany i montaży nowej zwolnicy oraz podłączenia węży hydraulicznych. Należy również przestrzegać dodatkowych zaleceń ze strony producenta maszyny.

 

Demontaż starej zwolnicy

 • Zdemontuj gąsienice oraz poluzuj śruby koła napędowego.
 • Wskazówka: Dużo łatwiej jest poluzować śruby z koła napędowego przed zdemontowaniem zwolnicy.
 • Zdemontuj obudowę silnika napędu hydraulicznego gąsienicy od strony wewnętrznej ramy podwozia koparki.
 • Podwieś zwolnicę zabezpieczając ją przed spadnięciem. Uwaga: Zwolnice są bardzo ciężkie.
 • Oznacz przewody hydrauliczne, taka by je można było zidentyfikować.
 • Odłącz przewody hydrauliczne, zaślep porty na silniku hydraulicznym. Jest bardzo ważne zabezpieczenie układu hydraulicznego przed zanieczyszczeniem.
 • Patrząc od środka ramy podwozia, zdemontuj śruby łączące obudowę zwolnicy z ramą koparki.
 • Porusz obudowę zwolnicy. Wskazówka: Jeżeli zwolnica jest przytwierdzona do ramy i można jej poruszyć nie należy uderzać po obudowie hydromotoru w celu jej poruszenia. To może zniszczyć silnik hydrauliczny. Odsuń zwolnice od ramy podwozia.

 

Montaż nowej zwolnicy.

Montaż nowej zwolnicy jest czynnościa odwrotną w porównaniu do jej demontażu. Należy zwrócic specjalną uwagę na podłączenie węży hydraulicznych do silnika hydraulicznego, ponieważ niewłaściwe podłączenie może spowodować natychmiastowe uszkodzenie silnika.

Śruby należy dokręcać przy pomocy klucza dynamometrycznego, zgodnie z wartościami podanymi  w tabeli na naszej stronie.

 

Podłączenie węży hydraulicznych

Jak wiele? Może być 2, 3, 4, a czasem nawet 5 podłączeń hydraulicznych pomiędzy silnikiem hydraulicznym a rozdzielaczem.

Jakie jest ich zadanie ?

 • Dwa przewody są potrzebne do układu napędu silnika hydraulicznego. To są przewody “Zasilania i powrotu”.
 • Przewód przelewu /spustowy. Jest bardzo ważne, ażeby go dobrze podłączyć — zobacz poniżej.
 • Drugi układ do kontroli prędkości silnika hydraulicznego.
 • Układ hamulca. Jeżeli występuje, zazwyczaj jest podłączony do rozdzielacza a nie do silnika hydraulicznego.

UWAGA  Układ przelewowy  oleju w hydromotorze

Wszystkie hydromotory o budowie tłokowej posiadają układ przelewu oleju z części grupy wirnikowej do obudowy. Ten przeciek oleju służy smarowaniu kołyski , płyty oporowej , służy również smarowaniu powierzchni roboczych pomiędzy płytą rozrządczą oraz wirnikiem silnika. Olej, który przecieka do obudowy silnika, musi znaleźć swoją drogę do zbiornika oleju hydraulicznego, poprzez układ przelewowy pod niskim ciśnieniem. Jeżeli przewody hydrauliczne lub rurki z układu przelewowego oleju ulegną zapchaniu lub nie zostaną podłączone, wówczas ciśnienie w hydromotorze będzie zbyt duże, co spowoduje katastrofalne skutki w postaci zniszczenia hydromotoru lub też zwolnicy. Dlatego kluczową sprawą jest okresowe sprawdzanie czy układ przelewowy hydromotoru  jest właściwie podłączony , czy jest drożny i czy nie występuje ciśnienie zwrotne.