Serwis zwolnic

Serwis zwolnic

Masz problem ze swoją zwolnicą? Nie wiesz jak ją sprawdzić I dokonać przeglądu?  Potrzebujesz porady? Jesteśmy po to aby ci pomóc.

Ta strona zawiera rutynowe czynności wykonywane podczas przeglądu, co należy zrobić i kiedy. Następna strona zawiera opis problemów dotyczących zwolnic, ich demontaż oraz wymianę oraz jak zidentyfikować oraz podłączyć właściwie przewody hydrauliczne.

Standardowy przegląd

Zawsze postępuj zgodnie z procedurami i wskazówkami stawianymi przez producenta maszyny. Rady, które tutaj podajemy mają charakter ogólny i nie biorą pod uwagę wszelkich szczególnych przypadków oraz indywidualnego zastosowania.

Częstotliwość wykonywania przeglądów

Okresowo sprawdź poziom oleju hydraulicznego (około raz na miesiąc) I dolej jeśli to konieczne. Zalecamy dokonywanie sprawdzenia co 250 do 500 mtg, lub co najmniej raz w roku w zależności do użycia.

Co należy wykonać:

  • Wymienić olej.
  • Należy spuścić olej hydrauliczny kiedy jeszcze jest zagrzany.
  • Sprawdzić czystość oleju pod kątem występowania drobin metalicznych.
  • Zalać ponownie zwolnicę nowym olejem. Zwyczajowo zalewa się zwolnicę do połowy.
  • Nie należy mieszać różnych olejów przekładniowych.
  • Sprawdzić pod kątem przecieków. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie pływające zwolnicy, które znajduje się pomiędzy ramą podwozia oraz kołem napędowym.
  • Jeśli spostrzeżemy wyciek patrząc od strony ramy na zwolnicę, należy wówczas niezwłocznie wymienić uszczelnienie zwolnicy, unikniemy wówczas poważniejszych uszkodzeń w przyszłości.
  • Sprawdzić napięcie gąsienicy, zbyt duży naciąg łańcucha gąsienicy może spowodować nacisk na łożyska obudowy zwolnicy, co prowadzi do poważnych uszkodzeń przekładni.

Wskazówka: Żywotność przekładni jest wprost proporcjonalna do częstości zmiany oleju

Oleje przekładniowe

Zalecamy:

Shell Omala EP220
Esso / Exxon Spartan EP220
BP Mach Energol GR-HP220
Mobil Mobilgear 630
Elf Rebuiltelf SP220
Agip Blasia 220


Problemy w pracy przekładni

Naciśnij na link przekierowujący cię do strony opisującej problemy w pracy przekładni.
Rozwiązywanie problemów